jueves, 25 de octubre de 2007

Resum tots els textos

Resum dels articles dels clusters.


Trobem moltes tipologies de clusters turistics per segons el motiu del viatge, la cultura, els valors...etc, i això depén del turisme que es faci i cadascun té els trets que els defineixen com a cluster.Les tipologies i mètodes destacats són els següents:

-Segons forma d’informació: es va fer un qüestionari per internet a istambul i els dos grups de busqueda d’infomació més utilitzada són els planificadors (estan oberts a més fonts d’informació com AAVV, familiars, amics..) i els exploradors(no necessiten tanta informació, i tampoc fan cas de familiars,mitjans de comunicació o d’altres fonts d’informació).


-Tipologies de la presa de decisió a l’hora de triar unes vacances: es fa un estudi a families,solters,grups d’amics i parelles, basant-se en les condicionants que afecten a l’hora de decidir el lloc de destí com l’entorn geogràfic, cultural i social.


-Efectes del turisme: Belize va ser una població influenciada pel turisme, modificant la forma i manera d’actuar dels residents. En aquesta regió es troben 3 grans tipus de turistes, el “developer tourist” que és el que compra un terreny i construeix instal·lacions turístiques, el “condo-tourist que és el jubilat d’un país benestant i “itinerant tourist” que és el que visita la zona en pocs dies. El mètode per aconseguir aquesta diferenciació va ser passar enquestes als habitants de la població.


-Els tres factors òptims per l’estudi del comportament turístic: La idea principal en la que es basa l’estudi, és que la població representa un rol determinat en funció de l’equilibri òptim entre tres funcions, els quals són;La familiaritat-estranyesa, estimulació-tranquilitat, estructura-independència.Pearce va desenvolupar 15 rols turístics, agrupats posteriorment en 5 clusters i posteriorment Gibson va disenyar una escala per determinar com s’inclouen els turistes dins aquests 15 rols:
Turista de sol i platja, Turista de nit, Antropologista, Arquiologista,Turista de masses organitzat,Turista d’aventura,Explorador,Turista de luxe, Turista espiritual,Turista de masses independent,Turista de classe alta,turista trotamundos,Turista de relax,Turista esportiu iTurista d’estudis.


-Turisme natural: es va fer un estudi a dos llocs amb activitats semblants, Tromso i Finmark. El primer lloc rebia mes persones adultes i el segon mçes joves. La metodología seguida per averiguar aquesta diferenciació de turistes va ser fer un questionari amb preguntes sobre perfils sociodemogràfics dels enquestats. Com per exemple l’edat, el gènere, els ingressos...etc, característiques dels viatges, els motius i les activitats del viatge.


-Turisme cultural: Els consumidors de cultura tenen diferents motivacions culturals. Hi ha diferents tipus de turistes culturals, però a EEUU i Canadà la majoria coincidien en:- econòmicament més foros i gasten més de vacances- Estan més temps en la destinació- Acostumen a allotjar-se en hotels i motels- Compren més- Són més intel·lectuals- Forma part del grup més dones que homes- Són d’edats avançades (pel babyboom).
La part més important del seu estudi és el resultat de l'enquesta realitzada a la gent preguntant sobre la seva motivació en la cultura, i aquests són els resultats:
Persones motivades per la cultura: 5% dels residents i un 15% dels tuistes
Persones motivades en part per la culura: 15% dels residents i 30% dels turistes
Persones accidentalment motivades per la cultura: 20% de cada classe
Persones a qui no els motiva la cultura: 40% dels residents i 15% dels turistes.

-L'estudi de Chul-min Mo,basat en l´­estudi de Cohen: Defineix les motivacions del turista per realitzar el viatge en:sociodemogràfiques, motivacions (negoci, oci....), activitats turístiques, experiències viscudes, formes de vida i valors.Els tipus de turista observats sçon: (organitzats de menor a major grau d'aventura): masses turistes organitzades,masses turistes individuals, explorador, rodamón (drifter). La metodologia que fa servir es basa en la d'altres autors i la seva pròpia experiència per a realtizar l'estudi del rol del turista.estudi basat en 2 escales al mateix temps subdividies en diferents estats. Però per millorar l´estudi Chul-min Mo va incloure l'experiència satisfactòria o insatisfactòria del turista; si el turista viatge amb nens o no; etc. Les preferències dels turistes combinades amb els seus valors personals proporcionen més informació per desenvolupar una segmentació del mercat internacional turístic.

No hay comentarios: